Herring Creek Farm, Menemsha, Snow, 01-06-17 - sara505